HomeVinhistorik

Vinhistorik

Man har hittat bevis för att vin producerats så långt tillbaka som 6 000 år f. Kr. De tidiga

mesopotamierna var det första kända folket som odlade druvor.

mesopotamierna

lergods

 

Egyptierna registrerade skörden av druvor på stentavlor och på väggarna i sina gravar.

Greker och romare
De två öarna Chios och Lesbos sades ha producerat det bästa av alla grekiska viner. Precis

som egyptierna ansåg grekerna att vin var de övre klassernas privilegium och det konsumerades

inte av vanliga medborgare.

 

De gamla romarna lade stor vikt vid utvecklingen och ordlandet av vin. Under det romerska imperiets

storhetstid spreds produktionen av vin över nästan hela Europa, inklusive Frankrike, Spanien, Italien

och till och med delar av Storbritannien.

 

Från medeltiden till 1700-talet
Under medeltiden hölls vinodlingen huvudsakligen vid liv genom insatser från kristna munkkloster.

Allteftersom kyrkan utökade sina kloster började de att utveckla några av de finaste vingårdarna i Europa,

framför allt i Bourgogne.

medeltiden

Den franska vinindustrin blomstrade på 1700-talet. Det var antagligen då som Bordeaux-vinerna

började att bli allt mer populära.

 

Lär dig mer om vinets historia

 Annons